14.04.2024 - Bursa Özel Hastaneler Platformuna Hoş Geldiniz !

Baş Ağrısı Nedir Baş Ağrısı Türleri Ve Nedenleri DETAYLI ANLATIM

Baş Ağrısı Nedir?

Baş ağrısı, baş veya boyun bölgesinde beliren acı olarak bilinir. Baş ağrısı, kafatasını veya beyini tamamıyla kapsayan dokulardan ve beynin yapısal faktörlerinden kaynaklanır. Bununla beraber beynin, ağrı hissine neden olan sinirleri yoktur (ağrı lifleri olarak bilinir). Kemikleri çevreleyen ince bir doku tabakası (periosteum diye bilinir), kafatasını bütünüyle çevreleyen kaslar, sinüsler, gözler, kulaklar ve ayrıca, beynin ve omuriliğin yüzeyini kaplayan ince dokular (meninges), arterler, damarlar ve sinirlerin tümü, iltihap veya tahriş sorunu yaşayıp baş ağrısına neden olabilir. Baş ağrısı, donuk bir acı, keskin, zonklayan, sürekli, aralıklı, hafif veya yoğun şekillerde olabilir.

Baş Ağrısı Nedir Doktor Gökhan Güler'in Kaleminden Detaylı Anlatım

Baş Ağrısı Nedir

Baş Ağrısı Türleri Nelerdir?

2016 yılında, Uluslararası Baş Ağrısı topluluğu, baş ağrısı türlerini yayınlamıştır. Çünkü birçok insan hayatının herhangi bir evresinde baş ağrısı çekmektedir ve bazen bu ağrının tedavisi zor olduğu için sınıflandırmalar gerekmektedir. Ayrıca türlere ayrılan yönergeler oldukça geniştir.

Ağrının kaynağına göre 3 ana baş ağrısı türü vardır. Bunlar;

 1. Primer (Birincil) baş ağrıları
 2. Sekonder (İkincil) baş ağrıları
 3. Kranial nevralji, yüz ağrısı ve diğer baş ağrılarıdır.

Ayrıca hazırlanan raporlar, bir hastanın birden fazla baş ağrısı tipiyle tutarlı semptomlara sahip olabileceği ve aynı anda birden fazla baş ağrısı tipinin belirebileceği üzerinde durmuştur.

Primer (Birincil) Baş Ağrısı Nedir?

Primer baş ağrıları türünde migren, gerilim türü ve küme baş ağrıları bulunur.

 • Gerilim türü baş ağrıları, en sık görülen primer baş ağrısı tipidir. Gerilim tipi baş ağrıları, erkeklere oranla kadınlarda daha sık görülür. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, dünyadaki 20 kişiden 1’i günlük olarak primer baş ağrısı türlerinden birini çekmektedir.
 • Migren baş ağrıları, en sık görülen ikinci primer baş ağrısı tipidir. Migren baş ağrıları, yetişkinleri olduğu kadar çocukları da etkiler. Ergenlikten önce, erkekler ve kadınlar, migren baş ağrılarından eşit şekilde etkilenir, ancak ergenlikten sonra kadınlar, erkeklere oranla daha fazla etkilenir.
 • Küme baş ağrıları çok nadir görülen bir primer baş ağrısı türüdür. Kadınlar ve çocuklar da bu tür baş ağrısından muzdarip olsalar da, 21-22 yaşlarındaki erkekleri daha çok etkiler.

Primer baş ağrısı sosyal yaşam aktivitelerini etkileyebilir. Bu baş ağrısı türleri hayati tehlike oluşturmazken, felçliği taklit edebilecek semptomlarla ilişkili olabilir. Birçok hasta şiddetli baş ağrısını migrene yorumlar, ancak ağrı miktarı, migren tanısını belirleyemez.

Sekonder (İkincil) Baş Ağrısı Nedir?

Sekonder baş ağrıları, baş veya boyun bölgesindeki yapısal veya bulaşıcı bir sorundan kaynaklanır. Bu durum, enfekte olmuş diş ağrısından veya enfekte olmuş bir sinüsten gelen ağrılarla beraber beyindeki herhangi bir kanama, ensefalit veya menenjit türü enfeksiyonlar gibi hayati tehlike içeren çok geniş bir tıbbi durumdur. Travmatik baş ağrıları ile beyin sarsıntısı sonrası oluşan baş ağrıları da bu kategoriye girer. Bu baş ağrıları grubu ayrıca, madde bağımlılığı ve baş ağrıları tedavisinde kullanılan ilaçların aşırı kullanımı ile ilişkili olan baş ağrılarını da içerir.  Akşamdan kalma baş ağrıları da bu kategoriye girer. Çok fazla alkol alan kişiler, alkol ve dehidrasyonun etkileri nedeniyle sancılı bir baş ağrısı ile uyanabilirler.

Kranial Nevralji, Yüz Ağrısı Ve Diğer Baş Ağrıları Nelerdir?

Nevralji, sinir ağrısı anlamına gelir. Kranial nevralji, beyindeki kasları kontrol eden, baş ve boyundan duyu sinyalleri (ağrı gibi) taşıyan ayrıca beyinden gelen 12 kranial sinirden birinin iltihaplanmasıdır. Belki de en yaygın olarak bilinen örnek, kranial sinir V’yi (trigeminal sinir) etkileyen, yüzü besleyen ve tahriş olduğunda veya iltihaplandığında yoğun bir şekilde yüz ağrısına neden olabilen duyusal sinir olan trigeminal nevraljidir.

Diğer Tür Baş Ağrıları

Farklı baş ağrısı türleri, ait oldukları sınıfa bağlıdır. Bazı yaygın baş ağrısı türleri şunlardır:

 • Epizodik olan primer gerginlik baş ağrıları,
 • Kronikleşen primer tansiyon baş ağrıları,
 • Kas kasılması baş ağrıları,
 • Primer migren baş ağrıları,
 • Aura olmadan ortaya çıkan primer migren baş ağrıları,
 • Primer küme baş ağrısı,
 • Primer paroksismal hemikrania (bir grup küme baş ağrısı),
 • Primer öksürükten kaynaklı baş ağrısı,
 • Cinsel ilişki ile orantılı primer baş ağrısı,
 • Hipnik baş ağrısı (uykudan uyandıracak kadar ağır baş ağrıları),
 • Hemicrania continua (sadece bir tarafta ısrarla devam eden baş ağrıları),
 • Günlük inatçı baş ağrısı (bir tür kronik baş ağrısı),
 • Efordan kaynaklı baş ağrısı,
 • Trigeminal nevralji ve diğer kranial sinir iltihabı türü baş ağrılarıdır.

Baş Ağrısının Nedenleri Nelerdir?

Migren baş ağrısına, beyini çevreleyen veya işlevini etkileyen yapıların iltihaplanması veya tahrişi neden olur. Beynin kendisi, ağrı sinir liflerine sahip olmasa da, boyun, kafatası ve yüz baş ağrısına neden olabilir. Enfeksiyon veya dehidrasyon dâhil sistemik hastalıklar, ilişkili baş ağrısına sahip olabilir. Kan akışındaki veya travmada sonrası oluşan değişimler de baş ağrısına neden olabilir. Beyin kimyasındaki değişiklikler baş ağrısı ile de ilişkili olabilir. Örneğin, ilaç reaksiyonları, ilaç bağımlılığı ve ilaç geri çekilmeleri ağrıya neden olabilir.

Her insanın vücut anatomisi birbirinden farklıdır, bu sebepten baş ağrısının geçmiş dönemleri önem arz eder.

Baş Ağrısının Nedenleri Nelerdir

Baş Ağrısının Nedenleri Nelerdir

Gerilim Tipi Baş Ağrısının Nedenleri Nelerdir?

Gerilim tipi baş ağrıları en sık görülen baş ağrısı türü olsa da, nedeni tam olarak bilinmemektedir. En muhtemel sebep, kafatasını kaplayan kasların kasılmasıdır. Kafatasını kaplayan kaslar gerildiğinde, iltihaplanabilir, spazma girebilir ve ağrıya neden olabilirler. Yaygın olan bölgeler, boynun trapezius kaslarının girdiği kafanın tabanını, çeneyi hareket ettiren kasların bulunduğu bölgeyi ve alın bölgesini içerir. Gerilim tipi baş ağrısının kesin nedenini bulmak için yapılan çok az araştırma vardır. Gerilim tipi baş ağrısı, kafa bölgesinde bulunan kaslarda oluşan stres sebebiyle meydana gelir. Örneğin, bu oluşan stres, kafatası bölgesindeki kaslar, dişlerin sıkılmasına ve spazm yapmasına sebep olabilir. Fiziksel stresler, zor ve uzun süreli el işçiliği veya uzun süre yoğunlaşarak masada oturan veya bilgisayarda çalışan kişilerde ortaya çıkar. Duygusal stres de, kafatasını çevreleyen kasların kasılmasına neden olarak gerginlik baş ağrısına neden olabilir.

Gerilim Tipi Baş Ağrılarının Belirtileri Nelerdir?

Gerginlik tipi baş ağrılarının ortak olan belirtileri şunlardır:

 • Başın ve boynun arkasından başlayan ve çoğunlukla herhangi bir gerginlik veya yüksek bir basınç olarak tanımlanan ağrı. Bu ağrı, kafayı tamamıyla sarmak için bölgede yayılabilir.
 • Alında veya temporal ve ön kasların bulunduğu kaşların üzerinde yoğun basınç hissedilir.
 • Ağrının yoğunluğu değişkenlik gösterebilir. Ancak genellikle bu ağrı kişileri, sosyal aktivitelerden mahrum bırakmaz. Ağrı çoğunlukla başın her iki tarafını etkiler.
 • Ağrı, bulantı, kusma yapmaz veya ışık ve sese duyarlılık oluşturmaz.
 • Ağrı çok düzensiz olarak ortaya çıkar. Ancak bazı hastalarda, sık sık ve hatta günlük olarak ortaya çıkabilir.

Gerilim Tipi Baş Ağrıları Nasıl Teşhis Edilir?

Herhangi bir baş ağrısı tanısını koymanın prosedürü, hasta tarafından verilen başlangıç tarihidir. Doktor, tanı koymaya yardımcı olmak için baş ağrısı hakkında sorular sorar. Bu sorular, ağrının şiddetini, miktarını, süresini ve bununla ilişkili semptomları tanımlamaya çalışır. Gerilim tipi baş ağrısına sahip olan kişiler, çoğunlukla baş bölgesinin her iki kısmında bulunan hafif ve orta şiddetteki ağrıdan şikâyet ederler. Gerginlik tipi baş ağrılarına sahip olan kişiler, ağrıyı, aktivite ile daha kötü hale gelmeyen, zonklayıcı olmayan bir gerilim olarak tanımlarlar. Çoğunlukla mide bulantısı, kusma veya ışığa karşı duyarlılık gibi rahatsızlıklar yoktur. Fiziksel muayene esnasında özellikle de muayenenin beyinsel kısmı, gerilim tipi baş ağrısında oldukça önemlidir. Bununla beraber, kafa derisinde veya boyun kaslarında hassasiyetlik olabilir. .

Gerilim Tipi Baş Ağrıları Nasıl Tedavi Edilir?

Gerilim tipi baş ağrıları, ağrılı ve acı vericidir. Hayati tehlikesi olmamasına rağmen, bu tip baş ağrısı, günlük aktivitelerin gerçekleştirilmesini önemli oranda zorlaştırabilir. Bu sorunu tedavi etmek için doktor aşağıdaki ilaçları önerebilir:

 • Aspirin,
 • İbuprofen,
 • Asetaminofen ,

Bu ilaçların etkisi başarısız olursa, farklı tedavilere başvurulabilir. En önemli destekleyici tedavi yöntemi masaj terapisidir.

Baş Ağrısında İlaç Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar

Baş Ağrısında İlaç Kullanımı

İlaçları kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır;

 • Aspirin, çocuklarda ve gençlerde, viral bir enfeksiyon olduğunda ve bu ilaç alındığında meydana gelebilecek hayati tehlike oluşturan bir komplikasyon nedeniyle kullanılmamalıdır.
 • Aspirin, ibuprofen ve naproksen, mideyi tahriş edebilen ve bağırsaklarda kanamalara neden olabilecek antienflamatuar ilaçlardır. Peptik ülser hastalığı olan kişilerin ilaçları dikkatli bir şekilde kullanılmaları gerekir.
 • Antienflamatuar ilaçların birçoğu, vücudun herhangi bir yerinde kanama oluşturabilir ve ayrıca kan sulandırıcı ilaç alınıyorsa bu tarz ilaçlar kullanılmamalıdır.
 • Aşırı aspirin, ibuprofen ve naproksen tüketimi, böbrek hasarlarına sebep olabilir.
 • Asetaminofen, önerilen dozdan daha yüksek miktarlarda tüketilirse, karaciğer hasarlarına veya karaciğer yetmezliğine sebep olabilir. Ayrıca, önemli oranda alkol tüketen veya karaciğer hastalığı olan kişilerde, normalde önerilenden daha düşük dozlar bile tehlikeli olabileceğinden dikkatli kullanılmalıdır.
 • Aşırı ilaç kullanımından dolayı ortaya çıkan baş ağrısı, kronik gerilim türü baş ağrılarıyla karıştırılabilir.

Küme Baş Ağrısının Nedenleri Nelerdir?

Küme baş ağrıları, her gün, aynı saatte meydana gelir ve sıklıkla hastayı gecenin ortasında uyandıracak güçtedir. Küme baş ağrısının sebebi belirsizdir. Ancak beyindeki histamin ve serotoninin aniden salınmasından kaynaklanıyor da olabilir. Beyinde bulunan bir alan olan hipotalamus, vücudun biyolojik saatinden sorumlu bir maddedir ve bu tür baş ağrısının ana kaynağı da olabilir. Küme baş ağrısı bulunan kişilerde, beyin taraması yapıldıktan sonra hipotalamus bölgesinde anormal aktivite tespit edilmiştir.

İlginizi Çekebilir :  Beslenme Yapılırken Ara Öğün Almak Tehlikeli Mi

Küme Baş Ağrılarının Belirtileri Nelerdir?

Küme baş ağrıları, uzun yıllar hiç ortaya çıkmayan ve ortaya çıktıktan sonra da günlük olarak ağrı çektiren baş ağrısı türüdür. Bir kişi, haftalar veya aylar boyunca günlük olarak şiddetli baş ağrısı yaşayabilir ve ardından uzun yıllar hiçbir şekilde ağrı olmayabilir. Bu tip baş ağrısı erkekleri çok daha sık etkiler. Bu ağrı türü, genellikle ergenlik döneminde başlar ve orta yaşlara kadar sürebilir. Diğer belirtiler şunlardır;

 • Küme baş ağrılarının meydana geldiği dönemde ağrı, genellikle günde 1 veya 2 defa meydana gelir. Ancak bazı hastalar günde 2 defadan fazla ağrı yaşayabilir.
 • Her ağrı seansı 30 ile 90 dakika arası sürer.
 • Ağrı atakları, her gün aynı saatte meydana gelir ve sıklıkla hastayı gece uykusundan uyandıracak güçtedir.
 • Bazı hastaların gözleri ağrıdan dolayı kırmızı, iltihaplı ve sulu olabilir.
 • Ayrıca ağrıdan etkilenen burun, tıkalı ve akıntılı olabilir.
 • Migren baş ağrısı olan kişilerin aksine, küme baş ağrısı olanlar huzursuz olacaktır. Küme baş ağrısı oldukça sıkıntılı bir rahatsızlıktır.

Küme Baş Ağrıları Nasıl Teşhis Edilir?

Küme baş ağrısı tanısı, hastanın öyküsü alınarak konulur. Ağrının ve nüksettiği saatin tanımı genellikle tanı koymak için yeterli olmaktadır. Hasta genellikle acı verici bir krizdedir, gözlerde ve burunda akıntılar olabilir.

Küme Baş Ağrıları Nasıl Tedavi Edilir?

Küme baş ağrıları tedavisi çok zor olabilir ve her hasta için işe yarayacak spesifik tedavi yöntemini bulmak için deneme yanılma yöntemleri uygulanır. Baş ağrısı günlük olarak tekrar ettiğinden, 2 tedavi yöntemi vardır.

İlk tedavi yöntemleri, aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını kapsar:

 • Yüksek miktarda oksijen solunması,
 • Ortak migren ilaçlarının (sumatriptan, zolmitriptan ve rizatriptan gibi) triptan ilaçlarının enjeksiyonu,
 • Lokal anestezi olan lidokainin burun deliklerine püskürtülmesi veya damlatılması,
 • Kan damarlarının daralmasına neden olan dihidroergotaminin kullanılması ilk tedavi seçenekleridir.

İkinci tedavi yöntemleri arasında ise şunlar olabilir:

 • Kalsiyum kanalı blokerleri, örneğin, verapamil ve diltiazem,
 • Prednisone,
 • Antidepresan ilaçlar,
 • Lityum
 • Divalproeks ve topiramat dâhil antiseizür ilaçlarının kullanımıdır.

Küme Baş Ağrıları Nasıl Önlenir?

Küme baş ağrısı, yıllar boyunca aralıklı bir şekilde olabileceğinden ve yeni bir küme bölümünün ne zaman ortaya çıkabileceğinin tahmin edilememesi sebebiyle günlük olarak alınan ilaçlar, rahatsızlığı önleyemeyebilir. Yaşam tarzı değişiklikleri, küme baş ağrısı atak riskini en aza indirmeye yardımcı olacaktır. Sigarayı bırakmak ve alkol tüketimini minimum düzeye çekmek, küme baş ağrısının ileriki semptomlarını yüksek oranda önleyecektir.

Sekonder Baş Ağrısına Hangi Hastalıklar Sebep Olur?

Baş ağrısı birçok farklı hastalıkla ilişkili bir semptomdur. Baş ağrısının kendisi primer baş ağrıları ile ilgili sorun olsa da, sekonder türü baş ağrıları, herhangi bir hastalık veya yaralanmayla doğrudan ilişkilidir. Baş ağrısı semptomunun kontrol altına alınması, aynı zamanda altta yatan hastalığın tanımlanması için tanısal testlerin yapılmasıyla ortaya çıkacaktır. Sekonder baş ağrısının nedenlerinden bazıları, yaşamı tehdit edici ve ölümcül olabilir. Ortaya çıkacak hasar sınırlı ise erken tanı ve tedavi şarttır. Sekonder baş ağrısına neden olan bazı sorunlar şunlardır;

Baş ve boyun travması: Kafa yaralanmaları, menenjeller arasındaki boşluklarda, beyni çevreleyen doku katmanlarında (subdural, epidural ve subaraknoid boşluklar) veya beyin dokusunun kendisinde (intraserebral kanama, beyin kanaması) olan kanamalar, baş ağrısına neden olabilir. Beyin içindeki kanama ile ilişkili olmayan ödem veya şişlikler ağrıya ve zihinsel işlevlerde değişime neden olabilir. Kafa yaralanmasının kanama olmadan ortaya çıkan sarsıntılardan sonra da baş ağrısı oluşabilir. Bu durum, beyin sarsıntısı sendromunun işaretlerinden biri de olabilir. Boyun bölgesindeki yaralanmalar da baş ağrısına neden olur.

Baş ve boyunda kan damarı problemleri: Felç veya geçici iskemik ataklar, karotid arter inflamasyonu (Damar iltihapları) ve temporal arterit (temporal arter iltihabı)

Beyindeki kan dışı damar problemleri: Beyin tümörleri, nöbetler ve hipertansiyon da baş ağrısına sebebiyet verebilir. Bu durumun nedeni tam olarak bilinmemektedir ve her yaşta ortaya çıkabilmesine rağmen, genellikle genç ve obez kadınları etkiler. İdiyopatik intrakraniyal hipertansiyon önemli oranda baş ağrısına sebep olmasının yanında tedavi edilmezse, körlüğe bile neden olabilir.

İlaçlar: Erektil disfonksiyon (iktidarsızlık) tedavisinde kullanılan ilaçlar, tansiyon veya diğer kardiyak ilaçlar da baş ağrısına yol açabilir. Ağrı kesici ilaçlar çok sık alındığında ortaya çıkan aşırı ilaç kullanımı da kronik baş ağrılarına yol açabilir.

Enfeksiyonlar: Menenjit, beyinde oluşabilecek iltihap, HIV, AIDS ve sistemik enfeksiyonlar (örneğin, zatürree veya grip ) baş ağrılarına sebebiyet verebilir.

Vücuttaki değişimler: Yüksek tansiyon (hipertansiyon), hipotiroidi ve diyaliz gibi sorunlar baş ağrısına sebep olur.

Göz, kulak, burun, dişler, sinüsler ve boyun ile ilgili sorunlar: Sinüs enfeksiyonu, diş ağrısı, glokom (göz tansiyonu), iritis iltihabı da baş ağrısına neden olur.

Baş Ağrısı Sebepleri Ve Tedavisi

Baş Ağrısı Tedavisi

Sekonder Baş Ağrıları Nasıl Teşhis Edilir?

Sekonder baş ağrısını teşhis etmek için gereken ilk aksiyon hasta öyküsüdür. Hastanın tıbbi geçmişinin bilinmesinin ardından fizik muayene ve uygun şekilde laboratuar ve radyoloji testleri gerekir. Bazı durumlarda acil işlemler gerekebilir. Örneğin baş ağrısı, ateş, sert boyun ve konfüzyon problemi olan bir hastada menenjit olabilir. Menenjit ölümcül olabildiğinden, kan testlerinden önce antibiyotik tedavisi başlatılabilir ve tanıyı doğrulamak için lomber ponksiyon (bir çeşit teşhis yöntemi) yapılır.

Sekonder Baş Ağrısının Tedavi Nasıldır?

Hasta öyküsü ve fizik muayene sekonder baş ağrılarının sebebini anlayabilmek için ​izlenecek ilk yoldur. Baş ağrısına yol açan, başka hastalıkların teşhisine yardımcı olabilecek testler, doktorun düşüncesine ve baş ağrısına sebep olan hangi hastalık ya da yaralanmanın dikkate alındığına bağlı olacaktır (ayırıcı tanı olarak bilinir). Baş ağrısında kullanılan yaygın testler aşağıdakileri içerir:

 • Kan testleri,
 • Boynun bilgisayarlı tomografisi (BT taraması),
 • Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) taramaları,
 • Lomber ponksiyon testleridir.

Kan testleri: Kan testleri, öykü ve fizik muayene ile ilişkili olarak tanı koymaya yardımcı bilgiler sağlar. Örneğin, vücutta bir enfeksiyon veya enflamasyon (iltihap), beyaz kan hücresi sayısında, eritrosit sedimantasyon hızında (ESR) veya C-reaktif proteininde (CRP) bir artışa neden olabilir. Bu iki test çok spesifik değildir; yani, herhangi bir enfeksiyon veya iltihapta anormal durumda olabilirler ve bu anormallikler, enfeksiyon veya iltihabın nedeninin spesifik bir teşhisine işaret etmez. Elektrolit dengesizlikleri, karaciğer, böbrek ve tiroid gibi organları içeren çeşitli diğer potansiyel problemleri değerlendirmek için de kan testleri kullanılabilir.

Bilgisayarlı tomografi: Bilgisayarlı tomografi (BT taraması) kanamayı, şişliği, kafatasındaki ve beynindeki bazı tümörleri saptayabilir.

Manyetik rezonans görüntüleme (MR): MR, beynin anatomisini, beyni ve omuriliği örten tabakaları (meninks) gösterir. MR, Bilgisayarlı tomografiden daha kesin tanı koyar. Bu tarama türü tüm hastanelerde bulunmayabilir.

Lomber ponksiyon: Beyin ve omuriliği çevreleyen sıvı olan beyin omurilik sıvısı, alt sırttaki omurganın içine sokulan bir enjektör ile elde edilebilir. Sıvının muayenesi, enfeksiyon (bakteri, virüs, mantar veya tüberkülozdan kaynaklanan menenjit gibi) veya kanama üzerinedir. Hemen hemen tüm vakalarda, bilgisayarlı tomografi, beyinde kanama, şişme veya tümör olmadığından emin olmak için lomber ponksiyondan önce yapılır. Boşluk içindeki basınç, lomber ponksiyon iğnesi yerleştirildiğinde ölçülebilir.

Baş Ağrısı İçin Ne Zaman Tıbbi Yardım Alınmalıdır?

Aşağıdaki durumlar ortaya çıktığı an acil tıbbi yardım alınmalıdır:

 • Her zamanki baş ağrılarından farklı ve şiddetli bir ağrı durumunda,
 • Birdenbire başlayan ve öksürme, eğilme veya cinsel aktivite ile ağırlaşan bir ağrı varsa,
 • Kalıcı mide bulantısı ve kusma ile ilişkili sorunlar ortaya çıkmışsa,
 • Ateş ve boyun sertleşmesiyle beraber ağrı başlarsa,
 • Nöbetler ortaya çıkarsa,
 • Kafa travmaları olmuşsa,
 • Görme, konuşma veya davranışta değişiklikler varsa,
 • Vücudunun bir tarafında felç belirtisi olabilecek zayıflık veya sansasyon değişikliği olursa,
 • Tedaviye cevap verilemiyor durum daha da kötüleşiyorsa,
 • Ağrı için tüketilen ilaçlar, önerilen dozdan daha fazla tüketilmişse,
 • Baş ağrısı, iş ve yaşam kalitesine engel oluyorsa en kısa zamanda tıbbi yardım alınmalıdır.
Evde Baş Ağrısı Geçirme Yöntemleri

Baş Ağrısı Nasıl Geçer

Baş Ağrısı Nasıl Geçer?

Olağandışı bir baş ağrısının bir doktor tarafından değerlendirilmesi gerekebileceğini bilmek oldukça önemlidir. Ancak çoğu durumda primer gerginlik tipi baş ağrıları evde tedavi edilebilir. Baş ağrısı evde geçirme yöntemleri şunlardır;

 • İlk adım, bol istiharat ve gün içerisinde yeterli düzeyde su tüketimidir.
 • Stresli durumları yönetmek ve en aza indirgemek, baş ağrısını ortadan kaldıracaktır.
 • Alnın veya boynun arkasındaki kasların ovuşturulması veya masaj yapılması ile beraber sıcak kompresler gibi rahatlatıcı uygulamalarda ağrıya yardımcı olacaktır.

Baş Ağrısına İyi Gelen En Etkili Bitkisel Tedavi Yöntemleri

 • Elma sirkesi ve su karışımı: Elma sirkesi antispazm (spazm engelleyici) özelliğinden dolayı baş ağrısına çok iyi gelecektir. 1,5-2 çorba kaşığı elma sirkesini 1 bardak sıcak suyla karıştırıp içebilirsiniz. Baş ağrısını çok kısa sürede hafifletecektir.
 • Lavanta yağı: Lavanta yağı ferahlatıcı özelliği sayesinde baş ağrısını en kısa sürede tedavi edecektir. Kaynatılan 2 bardak suyun içerisine birkaç damla lavanta yağı atıp buharını soluyun. Çok kısa sürede baş ağrınız hafifleyecektir. Lavanta yağının yanında aynı yöntemle nane yağı da kullanabilirsiniz.
 • Papatya çayı: Yüksek antioksidan ve antispazm özelliği olan papatya çayı, baş ağrısını çok kısa sürede söküp atacaktır. Gün içerisinde 2 bardak papatya çayı içererek baş ağrısından kurtulabilirsiniz.
 • Yeşil Elma: Yüksek derecede antioksidan özelliği olan yeşil elma, baş ve boyun kaslarını gevşeterek ağrıyı geçirecektir. Gün içerisinde istediğiniz kadar yeşil elma tüketebilirsiniz.

Dr.Gökhan GÜLER

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 7 YORUM
 1. Cemile dedi ki:

  Bilgilendirme için teşekkürler doktor bey

 2. Hayati Can Yüksel dedi ki:

  Baş Ağrısı Hakkında Bu kadar Detaylı Ve Doktor tarafından yazılmış bilgileri bulmak zor. Malum internet dünyası kaynaksız, yanlış ve baştan sağma bilgilerle dolu. BursaÖzelHastaneler.com ve Dr. Gökhan Güler beye AKADEMİK bilgilendirme için teşekkürler. Baş Ağrısı Hakkındaki Her Konuya Değinilmiş. Yazılarınızın Devamını Bekliyoruz.

 3. Fatma Küsk dedi ki:

  Baş ağrısı demek bile başımı ağrıtıyor açıkcası yalan yok. Ama baş ağrısı hakkında bilgilerin yer aldığı içeriğiniz gerçekten çok muazzam olmuş. Tabi ki doktor tarafından yazılması da son derece güvenilir ve bilgilendirici olmuş.

 4. Fatma Küsk dedi ki:

  Baş ağrısından doktora gittiğim pek söylenemez. Şu sıralar olan baş ağrımın ramazandan dolayı dolayı olduğunu düşünüyorum. Ramazandan sonra devam ederse bi doktora gözükeceğim. Yazınızdan anlaşılacağı üzere bir sürü nedeni olabilir ağrının.

 5. Osman Saman dedi ki:

  Baş ağrısı olunca insanlar hemen ağrı kesici kullanıyor doktor bey. Bir tane kesmedi diyip bir tane daha kullanıyor. Bas ağrısında da bilinçsizce ilaç tüketimi oldukça fazla

 6. Mehmet Aktaş dedi ki:

  Baş ağrısı neredeyse çağımızın hastalığı. Bunca teknolojik cihaz arasında bunca sağlıksız yaşam şartlarında gerçekten her gün çekiyorum baş ağrısını. Bazen stresten oluyor bazen vücudum susuz kaldığında. Baş ağrısı için Papatya Çayı ve yeşil elma önerilerinize bayıldım gerçekten. Çok işe yaradığını söyleyebilirim ama bol su içmeyi de ihmal etmeyin.

 7. Cihat Can Alevli dedi ki:

  Baş ağrısı kolay bir şey değildir.Adamı resmen melettirir hele ki bu ağrılar sinüzit ağrısı ise işte şimdiden ayvayı yemişiz diyebiliriz.Bence bu işin püf noktası ayaklarda ve ellerde gizi belirli vücut noktaları ile masaj uygulayarak ağrı kesilebilir.Bu işte ağrının kaynağını bulup onu yok etmek esastır mesela bir ses yüzünden başınızın çatlama durumuna gelmesi gayet normal.

BİR YORUM YAZ